ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนข. ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ฟิลิปปินส์ และคณะที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าใต...

สนข. ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ฟิลิปปินส์ และคณะที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT             สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ฟิลิปปินส์ และค...

อ่านต่อ

VDO การต่อต้านการค้ามนุษย์

-VDO การต่อต้านการค้ามนุษย์

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 45

ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 45 และการประชุม ExpertGroup Meeting on Intermodal/ITS Experts Group

อ่านต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาดูงานด้านข้อมูลแ...

สนข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาดูงานด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้มอบหมายให้ นางสาวลักษณวดี  ธนามี ผู้อำนว...

อ่านต่อ

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย -...

สนข. จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี ...

อ่านต่อ

เอกสารบรรยาย "Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung ...

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา "Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung Thailand Forum" เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี หัวข้อ "ASEAN Connectivity and Thailand 4.0...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี                     นางสาวอัญชุลี  ศิโรรัตนรังษี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกล...

อ่านต่อ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เขตพัฒ...

ไฟล์แนบ : รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สถานะ ณ เดือนเมษายน 2561)

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี             นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิ...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 58 ...

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 58 ปี            นายยืนยง ตั้งเปรมศรี ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคเ...

อ่านต่อ

หมวดหมู่