ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018

สนข. ร่วมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ภายใต้แนวคิด "Thailand Big Data" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทร...

อ่านต่อ

นิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018

สนข. ร่วมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ภายใต้แนวคิด "Thailand Big Data" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทร...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018"

สนข. ร่วมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ภายใต้แนวคิด "Thailand Big Data" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทร...

อ่านต่อ

ประชุมผู้ดูแลระบบสารสนเทศหรือข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นสำหรับการเดินทาง

สนข. จัดประชุมผู้ดูแลระบบสารสนเทศหรือข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นสำหรับการเดินทาง นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ดูแลระบบสารสนเทศหรือข้อมูลเกี่ยวกั...

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคมกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณการจราจรที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ

กระทรวงคมนาคมกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณการจราจรที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า และมาตรการช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ไฟล์แนบ : รายละเอียด

อ่านต่อ

จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเข...

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group (ครั้งที่1) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group (ครั้งที่1) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเ...

อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อเป็นมาตรฐานการเดินทางในระบบขนส...

สนข. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อเป็นมาตรฐานการเดินทางในระบบขนส่งมวลชน - ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อเป็นมาตรฐานการเดินทางในระบบขนส่งมวลชน

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี           นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง พร้อมข้าราชการ สนข.    ร่วมแสดงความยินดีแล...

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายฯ

สนข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเพื่อรับทราบข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจาก สนข.  สำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษา สาขาวิชาการขนส่งระหว...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย...

สนข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปีที่ 26 นายยืนยง ตั้งเปรมศรี ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ” เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาก...

อ่านต่อ

หมวดหมู่