ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเมืองต้นแบบจังหวัดพร...

สนข. จัดสัมมนาสรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Transit Oriented Development : TOD) ในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนข. จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส...

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบทางขึ้น - ลงที่เหมาะสมของโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมื...

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี

สนข. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี นายเรืองชัย กาดีโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการ สนข. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล อาทิ กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรมเพื่...

อ่านต่อ

สนข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Trac...

สนข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่            สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้...

อ่านต่อ

จัดสัมมนาสรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งฯ

สนข.จัดสัมมนาสรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Transit Oriented Development : TOD) ในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่น           สนข.จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบ...

อ่านต่อ

จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงก...

สนข. จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง          วันนี้ (17 ก.ค. 63) สนข. จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข....

อ่านต่อ

จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครง...

สนข. จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก...

อ่านต่อ

กทพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการเชื่อมต่อ...

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบทางขึ้น-ลง ที่เหมาะสมของโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้นวิศกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเชื่อมต่อทางพิ...

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคมนำอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภ...

กระทรวงคมนาคมนำอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563          ...

อ่านต่อ

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2562

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

หมวดหมู่