ติดต่อ

ติดต่อ

ที่อยู่ / แผนที่ / แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคมเลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400โทรศัพท์ 0-2215-1515 โทรสาร 0-2215-5500 e-Mail : webmaster@otp.go.th    

อ่านต่อ

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เบอร์ตรง ภายใน (0-2215-1515 ต่อ ####) ·    สำนักผู้บริหาร 0-2215-4545 1100 0-2216-4167 -  ...

อ่านต่อ

ติดต่อผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail Address นายชยธรรม์  พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 0-2215-4545 0-2216-7395  chayatan.phr@otp.go.th นายปัญญา ชูพานิช ร...

อ่านต่อ