รายงาน/เอกสารวิชาการ/บทความวิชาการ

รายงาน/เอกสารวิชาการ/บทความวิชาการ

ด้านการขนส่งและจราจร

การพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อสู่เมืองอัจฉริยะ : Thailand Bang Sue Smart City ภาพรวมสถานะยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ของโลก อาเซียน และประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 รายงานสถานะโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม พ.ศ. 2561 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันขอ...

อ่านต่อ

ด้านความปลอดภัย

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 กระทรวงคมนาคม รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 รายงานวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2559 องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้...

อ่านต่อ

ระบบตั๋วโดยสารร่วม

ระบบตั๋วร่วมมาตรฐานเทคโนโลยีระบบเปิด (Open Loop) "นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย" ระบบตั๋วร่วมมาตรฐานเทคโนโลยีระบบเปิด (Open Loop) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระบบตั๋วร่วมใน "นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน" ระบบตั๋วร่วมใน "กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย" ...

อ่านต่อ

ระบบขนส่งทางราง

สรุปโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ  แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย กรอบแนวคิดการพัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร เชื่อมจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดในภูมิภาค การพัฒนารถไฟทางคู่ ขนาดทาง 1 เมตร และ...

อ่านต่อ

ข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร

การพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อสู่เมืองอัจฉริยะ : Thailand Bang Sue Smart City สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2561 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลปริมาณการขนส...

อ่านต่อ

รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของ สนข. สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2560

อ่านต่อ